Site Genel Kurulu toplanıyor

Gazeteciler Sitesi’nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 23 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 10.30’da toplanacak.
Sitenin yakınındaki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi salonunda yapılacak toplantıda, 2017 – 2018 dönemi Site Yönetim ve Denetim kurulları seçimi yapılıp, Site İşletme Projesi görüşülecek.
Gazeteciler Sitesi Yönetim Kurulu’nun 21 Ağustos 2017 tarihinde kat maliklerine konuyla ilgili gönderdiği duyuru aynen şöyle:
 ***
GAZETECİLER SİTESİ
KAT MALİKLERİ GENEL KURULU’NA
ÇAĞRI VE GÜNDEM
Sayın Kat Maliki;
Gazeteciler Sitesi Kat Malikleri Genel Kurulu olağan toplantısı 16 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 10.30’da sitemizin ana girişinin kuzeyindeki Mustafa Kemal Anadolu Öğretmen Lisesi salonunda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 23 Eylül 2017 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.
Toplantıya katılmanızı önemle rica ederiz.
GAZETECİLER SİTESİ YÖNETİM KURULU
 ***
GÜNDEM
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Divan Başkanlığı’nın oluşumu
3- Divan Başkanlığı’na toplantı tutanağını yazma ve imzalama yetkisi verilmesi
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço’nun okunması
5- Denetim Raporu’nun okunması
6- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Raporu’nun görüşülmesi
7- a) Yönetim Kurulu’nun ibrası
b) Denetim Kurulu’nun ibrası
8- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
9- a) Site İşletme Projesi’nin görüşülmesi ve karara bağlanması
b) A’3 ısı merkezine bir adet kalorifer kazanı satın alınmasının görüşülmesi ve karara bağlanması
10-Dilekler ve kapanış.