hurdademir

Kat Malikleri Genel Kurulu’na Çağri Ve Gündem

Sayın Kat Maliki;

Gazeteciler Sitesi Kat Malikleri Genel Kurulu olağan toplantısı 20 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 10.30’da sitemizin ana girişinin kuzeyindeki Mustafa Kemal Anadolu Öğretmen Lisesi salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 27 Eylül 2014 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

Toplantıya katılmanızı önemle rica ederiz.

GAZETECİLER SİTESİ
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Divan Başkanlığı’nın oluşumu
 3. Divan Başkanlığı’na toplantı tutanağını yazma ve imzalama yetkisi verilmesi
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço’nun okunması
 5. Denetim Raporu’nun okunması
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Raporu’nun görüşülmesi
 7. a) Yönetim Kurulu’nun ibrası
  b) Denetim Kurulu’nun ibrası
 8. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
 9. Site İşletme Projesi’nin görüşülmesi ve karara bağlanması
 10. Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili yönetmeliğe göre yeniden yapılan merkezi ısınma sisteminin (kalorimetreli sistem) çalıştırılma prensiplerinin belirlenmesi ve gerekli kararların alınması
 11. Dilekler ve kapanış.

2013 – 2014 FAALİYET RAPORU