EMNİYET’TEN GÜRÜLTÜ UYARISI

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, evlerde saat 19.00 ile 07.00 saatleri arasında matkap ve benzeri motorlu aletlerin kullanılmasının yasak olduğunu duyurdu.
Asayiş Daire Başkanlığı, vatandaşların muhtelif konulardaki sorularını resmi internet sitesinden cevaplandırıyor. Vatandaşların ‘Hırsızlıklara neden yeterince ceza verilmiyor’ yönündeki eleştirilerine ise ‘yasal düzenleme yapılması gerekiyor’ yanıtı verildi. Vatandaşlardan en çok şikayet gelen konu ise ‘gürültü’.
Asayiş Daire Başkanlığı, vatandaşlardan özellikle yaz aylarında cadde ve sokaklarda yapılan ve gece geç saatlere kadar devam eden nişan, düğün, sünnet gibi etkinliklerde meydana gelen aşırı gürültüden büyük rahatsızlık duydukları ve önlenmesi için hangi makama başvurabileceği konularında çok sayıda şikâyet dilekçesi ve bilgi edinme talepleri alındığını bildirdi. Daire, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Hukukumuzda sokak düğünleri ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak nişan, düğün, sünnet gibi faaliyetler yüksek seviyede  gürültüye sebebiyet verdikleri için belirli mevzuatlarda ‘gürültü’  başlığı adı altında ele alınmıştır. Gürültü konulu şikâyetleriniz için; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36.maddesi gereğince kolluk (polis/jandarma) veya belediye zabıta görevlilerine; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 183. maddesi gereğince kolluğa ve soruşturmanın aslî sorumlusu olan cumhuriyet savcısına müracaat edilebilir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 72. maddesi gereğince (taşıtlardan kaynaklanan gürültü) trafik zabıtasına, trafik zabıtasının bulunmadığı yerlerde diğer genel kolluk görevlilerine bildirilebilir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin olarak çıkarılan ‘Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği’nin 39. maddesine göre ise belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde yetki devri yapılan belediyelere, belediye sınırları ve mücavir alan dışında yetki devri yapılan il özel idarelerine, yetki devri yapılmadığı takdirde ise il çevre ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz.”
GECE MATKAP KULLANMAYIN
Emniyet’ten yapılan açıklamada, evde saat 19.00 ile 07.00 saatleri arasında matkap ve benzeri motorlu aletlerin kullanılmasının yasak olduğu vurgulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, “Gürültünün yapılamayacağı saatlerin mevzuatta bulunup bulunmadığı?” yönündeki bir soruyu da cevaplandırdı. Başkanlık; gürültü suçuna ilişkin 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri çerçevesinde yürürlüğe konulan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile farklı şekillerde yaptırımların düzenlendiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, gürültünün Türk Ceza Kanunu’nun 123 ve 183’üncü maddelerinde “Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma ve ‘gürültüye sebep olma’nın ‘suç’ olarak düzenlendiği” hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi:
“Buna göre; her ne surette olursa olsun mesken içinde ve dışında gürültü seviyesi 65 desibelden yüksek olamaz. Ev içi yaşamdan kaynaklanan gürültü esas olarak Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde düzenlenmemiştir. Ancak ev içinde motorlu aletler, matkap benzeri araç ve aletler adı geçen yönetmeliğin 26’ncı maddesine göre gün içinde 19.00 ile 07.00 saatleri arasında kullanılamaz.”
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 4 Haziran 2010’da Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde de bazı yasaklara dikkat çekiliyor. Yönetmelikte, “Mevcut yapılarda; tesisat dairelerinde veya yapı içinde veya dışında herhangi bir yerde bulunan soğutma fanı, iklimlendirme sistemleri, hava kanalları, temiz ve pis su tesisatı, Jeneratör, hidrofor, kompresör, yakma kazanı, asansör, çöp bacaları gibi kaynaklardan; ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan ve bitişik duvarlar veya hava aracılığıyla hassas kullanımlara iletilen gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aşamaz” ibaresi yer alıyor.
Bir motorlu araç üzerinde veya içinde; korna veya ses çıkaran başka bir cihazın zorunlu haller dışında gürültü rahatsızlığına sebep olacak şekilde çalınmasının yasak olduğu vurgulanıyor. Çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda; deniz motoru, motosiklet veya herhangi bir motorlu araçta 19.00-07.00 saatleri arasında deneme çalışmaları yapmak yasaktır. Çok hassas kullanımların içinde ve bu kullanımlardan itibaren en az 350 metre mesafede; mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı veya benzeri araçların 19.00-07.00 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi yasaktır” ifadesi yer alıyor.
PARA CEZASI VAR
Apartmanda yapılan gürültüler için uygulanacak ceza hükümleri 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 14. maddesinin h bendinde açıklanmıştır.
Madde 14 (Değişik: 26/4/2006 – 5491/11 md.): Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır.
Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınır.”
Gürültü ve titreşimin yasak olduğunu belirten 14. maddeye istinaden aynı kanunun 20. maddesinin h bendinde uygulanacak para cezaları yayınlanmıştır.
Madde 20 (Değişik: 26/4/2006 – 5491/14 md.): İdarî nitelikteki cezalar şunlardır:
h) Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 400 Türk Lirası, ulaşım araçları için 1.200 Türk Lirası, işyerleri ve atölyeler için 4.000 Türk Lirası, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 12.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Bu cezalar her yıl Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılır.
GÜRÜLTÜ YASAĞI SAATLERİ
– Her türlü gereksiz gürültüden kaçınılması zorunludur.
– Mesai günlerinde öğleyin saat 13.00 ile 15.00 arasında (öğle istirahatı) ve geceleri saat 19.00 – 07.00 gürültülü hareketler yasaktır.
– Pazar günü ve resmi tatil günleri tüm gün boyunca istirahat vakti olarak kabul edilir.
– Mekanik ve elektronik müzik aletlerinin ve ses aygıtlarının sesi genel olarak sadece odanın içinde duyulacak kadar açılır.