Denetim’den geçtik

Gazeteciler Sitesi Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun 2015 – 2016 faaliyetleriyle ilgili ilk denetimini yaptı.
Site Yönetim Merkezi’nde yapılan denetlemeye denetçiler Akın Kamacıoğlu, Hüseyin Ekinci ve Ergin Saymaz ile Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Saime İrevül, Site Mali Danışmanı Fikret Soysal ve muhasebe yetkilisi Pınar Çelik katıldı.
Denetlemede, sitenin tüm gelir ve giderleri ile Yönetim Kurulu’nun tüm faaliyetlerinin Site Yönetim Planı, Site Kat Malikleri Kurulu kararları ve yürürlükteki mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Denetçiler, tüm faaliyetlerin uygun bir şekilde yapıldığını bildirdiler. (26.01.2016)