Isınma Ayarını Siz Seçin

Gazeteciler Sitesi Yönetim Kurulu, kalorimetreli sisteme geçildikten sonra daire sakinlerinin termostatlı vanaları nasıl kullanması gerektiğine dair bir açıklama yaptı. Açıklama aynen şöyle:

DUYURU

Değerli kat maliki ve site sakini;

Sitemizde bu dönem kaloriferler 10 Ekim 2014’te yakıldı ve yeni sistem sorunsuz olarak hizmet vermektedir. Sitemizde geçen yaz kurulan kalorimetreli sistem (ısı sayacı) ile yakıt giderlerinin paylaştırılmasında Enerji Verimliliği Kanunu’na uyum sağlandı. Bu sistem hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz:

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca 14 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan 26847 sayılı “MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK”in 8. maddesine göre, yakıt giderlerinin yüzde 30’u bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına, yüzde 70’i de bağımsız bölümlerin ölçülen tüketimlerine göre paylaştırılmak zorundadır. Ölçülen tüketim rakamı, dairelerinizin giriş kapısı önüne konulan kalorimetrelerce tespit ediliyor. Yakıt giderleri, “doğal gaz, elektrik, su, bakım – onarım, kazan daireleri sigortası, v.s.”den oluşmaktadır. Yakıt giderleri Mayıs 2015 ortalarında kesinleşecek olup, mahsuplaşma da o zaman yapılacaktır.

Tüm dairelerin ısınmak için ne kadar kalori tükettiğini, 1 Aralık 2014 itibariyle blokların duyuru panolarına astığımız KALORİMETRE OKUMA TABLOSU’nda görebilirsiniz. Bu duyurular, her ay sonu itibariyle güncellenecektir.

Kalorimetre Okuma Tablosu’nda dairelerin kalori tüketimi birbirinden farklıdır. Bu durum, dairelerde radyatörlere yeni takılan TERMOSTATLI VANA pozisyonlarının farklı ayarlanmasından kaynaklanmaktadır. Bu ayarı yapmak, tamamen daire sakinlerinin yetkisindedir. Termostatlı vanaların pozisyonu 5’e getirildiğinde en yüksek ısı tüketimi gerçekleşecektir. Bu da ilgili dairenin yakıt giderinin yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Dairenizde termostatlı vanaları ihtiyacınıza göre ayarlayınız. İhtiyacınızdan fazla ısı almanız, Mayıs 2015’te kesinleşecek yakıt faturanızı yükseltecek ve Site’ye ilave yakıt ücreti ödeme durumuyla karşı karşıya kalacaksınız. Az ısı tüketenler ise Site’den alacaklı hale geleceklerdir.

KALORİMETRE AYARLARI

Termostatlı vana, daire içi sıcaklığına göre sıcak su girişini otomatik açıp kapayan bir cihazdır. Daire veya oda sıcaklığı istenen sıcaklığa ulaştığında termostatlı vana kendiliğinden sıcak su girişini keser.

Sitemizde büyük çoğunlukla ECA marka termostatlı vana kullanıldı. Örnek: Termostat pozisyonu 2 iken odanızı 20 derece ısıtamazsınız. 20 derece sıcaklık istiyorsanız pozisyonu en az 3’e almanız gerekir. ECA marka termostatlı vanaların kullanım kılavuzuna göre, (dairenizde ısı yalıtım sorunu olmaması halinde) vana pozisyonları yardımıyla alınabilecek en yüksek ortam sıcaklığı şöyledir:

Pozisyon             0             *             1             2             3             4             5

Sıcaklık ©           5             7           11           16          20           24           29

Bu vesileyle yeni yılınızı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz. (25 Aralık 2014)

GAZETECİLER SİTESİ YÖNETİM KURULU