site0515

Mahsuplaşma Yapıldı

Gazeteciler Sitesi Yönetim Kurulu, 2014 – 2015 dönemi ısınma giderleri mahsuplaşmasını yaparak, kat malikleri ve kiracılarına bildirdi.

Konuyla ilgili Site Yönetim Kurulu’nun açıklaması aynen şöyle:

“MAHSUPLAŞMA DUYURUSU

Gazeteciler Sitesi’nin değerli sakinleri;

Site Yönetim Kurulumuz, 2014 – 2015 dönemi ısınma giderleri mahsuplaşmasını yapmış olup, ekte cari hesap ekstreleriyle birlikte bilginize sunmaktadır.

Bu dönemdeki ısınma giderleri mahsuplaşması, Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili yönetmeliğe göre yapılmıştır. Geçen yıl 624.462 m3 olan doğalgaz tüketimimiz bu dönem 622.071 metreküpe düştü. Bu dönem kış şartlarının önceki döneme göre daha ağır olduğu unutulmamalıdır. Doğalgaz tüketimimizin düşmesine rağmen doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar (yüzde 10 civarında), ısınma giderlerimizin faturasını artırdı.

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’e uygun olarak, ısınma giderlerinin yüzde 30’u dairelerin kullanım alanına (metrekarelerine), geri kalan yüzde 70’i de dairelerin kalorimetrelerindeki tüketime göre pay edildi.

Buna göre, yüzde 30 hesabında 1 metrekare alanın yıllık ısınma bedeli A’1 grubunda 6,647 TL, A’2 grubunda 5,4107 TL, A’3 grubunda 5,0788 TL ve A’4 grubunda 5,1395 TL’dir.

Yüzde 70 hesabında ise 1 kalori ısınmanın bedeli A’1 grubunda 0,1236 TL, A’2 grubunda 0,1165 TL, A’3 grubunda 0,1169 TL ve A’4 grubunda 0,1189 TL oldu.

Bu dönem ısınma avans gelirleri tahakkuku 1.064.365 TL olup, gerçekleşen ısınma giderleri toplamı 1.077.469 TL’dir. (Isınma giderleri geçen dönem 983.525 TL idi.) Görülüyor ki bu dönem işletme projemiz ısınma giderlerinde 13.104 TL açık vermiştir. Bu fark ilgililerden mahsuplaşmada tahsil edilecektir.

Site Muhasebe Servisimiz, mahsuplaşma farklarını (borç ya da alacak) tüm dairelerin cari hesaplarına işlemiş olup, isteyenlere alacakları miktarları 10 Haziran – 30 Haziran 2015 tarihleri arasında nakden ödeyecektir. Bu tarihler arasında alınmayan paralar, genel gider aidatlarına mahsup edilecektir.

Sitemize aidat (genel gider + ısınma avansı) borcu olanlar, borçlarını ödemedikleri sürece mahsuplaşmaya hak kazanamazlar. Ayrıca ısınma avansı borcu çıkanların da bu borçlarını 30 Haziran 2015 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Aksi halde aylık yüzde 5 gecikme cezası tahsil edilecektir.

Saygılarımızla…

GAZETECİLER SİTESİ YÖNETİM KURULU”

(8 Haziran 2015)