kameraseti

Kamera Sistemi İhalesi Ertelendi

Gazeteciler Sitesi Yönetim Kurulu, sitede kurulacak güvenlik kamera sistemiyle ilgili ihaleyi, “site menfaaetleri doğrultusunda” erteledi.

Site Kat Malikleri Kurulu kararıyla kurulması kararlaştırılan kamera sistemi konusunda 10 Mart 2012 tarihinde ihale açılmıştı. İhale şartnamesini imza karşılığı alan yedi firmadan birinin ‘şartlı’ teklif verdiği görüldü.

Yönetim Kurulu, firmaların, 37 noktaya kurulacak kameraların kablo ve besleme ağının nasıl yapılması gerektiği ile kurulum sonrası bakım ve garanti teminatı verme konularında çekimser kaldığını belirledi.

Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, özellikle besleme ve görüntü kablo ağı konusundaki sıkıntının aşılmasının şu aşamada güç olduğu kanaatine vararak, sitemizde fiberoptik ağ kuran Süperonline firmasının sisteminden faydalanılmasının daha sağlıklı ve ekonomik olacağı sonucuna vardı. Bu nedenle ihalenin ertelenmesine karar verdi.