hava3

İmar Planı Değişikliği Oybirliğiyle Kabul Edildi

Sarıyer Belediye Meclisi, Gazeteciler Sitesi Yönetimi ve sakinlerinin haklılığını oybirliğiyle kabul ederek, site girişinde A’1 Blok önünde yaklaşık bir dönüm alanda yapılmak istenen Telekom santral + lojman yerini imar planı tadilatıyla başka bir yere kaydırdı.

Belediye Meclisi 5 Mart 2010 cuma günkü toplantısında, Gazeteciler Sitesi’ne ait 61 pafta, 47 ve 67 parsellerin arasında yer alan Telekom yeriyle ilgili plan tadilatı istemini de görüştü. Meclis Başkan Vekili Adnan Ayber yönetimindeki toplantıda, CHP, Ak Parti ve MHP’li tüm üyeler, İmar Komisyonu’ndan gelen plan tadilatı teklifine kabul oyu verdi.

Toplantıyı Gazeteciler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Öztürk, Başkan Vekili Ercüment Erkul ve Denetçi Hüseyin Ekinci de izlediler. Site Yöneticileri, değişiklik sonrası başta Adnan Ayber olmak üzere Belediye Meclisi’nin tüm üyelerine teşekkür ettiler.

Sarıyer Belediye Meclisi’nin kararı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nce de kabul edilirse kesinleşecek. CHP, Ak Parti ve MHP’li meclis üyeleri, değişikliğin Büyükşehir’de de onaylanması için gerekli desteği vereceklerini söylediler.

BUGÜNE NASIL GELİNDİ?

Sarıyer Belediye Meclisi, 1.7.2003 tarihinde bir plan tadilatı yaparak, Gazeteciler Sitesi girişinde “park – yeşil alan” lejantlı yeri Türk Telekom’a santral + lojman yeri olarak ayırdı. Söz konusu yer, Gazeteciler Sitesi’ni yapan SS Gazeteciler Konut Yapı Kooperatifi tarafından 1989 yılında düzenleme ortaklık payı (DOP) olarak Sarıyer Belediyesi’ne bilabedel verilmişti. Gazeteciler Sitesi’ni daraltan ve site olmaktan çıkaracak böyle bir karara o dönemde görevde bulunan Site Yönetimi’nden itiraz olmadığı anlaşıldı.

2003 Eylül’ünde yapılan Gazeteciler Sitesi Kat Malikleri Kurulu’nda Bilal Öztürk başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirildi. Öztürk ve arkadaşları, ilk iş olarak bu plan tadilatına itiraz etti. Ardından plan değişikliğinin iptali amacıyla İstanbul İdare Mahkemesi’nde dava açıldı.

Bu arada Türk Telekom, Site Yönetimi’ne yazı göndererek, söz konusu alana 5 katlı santral + lojman yapacaklarını, buranın boşaltılarak kendilerine teslim edilmesini istedi. Site Yönetimi, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, Türk Telekom gibi tüm makamlara dilekçeler göndererek, bu plan tadilatının Gazeteciler Sitesi’ni site olmaktan çıkaracağını, site sakinlerine rağmen yapılan bu değişikliğin kabul edilemeyeceğini bildirdi. Bu girişimler sonucu Türk Telekom bina yapmayı askıya aldı. Açılan dava ise hala sonuçlanmadı ve devam ediyor.

800 İMZALI DİLEKÇE

2009 yılı Eylül ayında tekrar Site Yönetimi’ne seçilen Bilal Öztürk başkanlığındaki ekip, Telekom yerini sorun olmaktan çıkarmak için harekete geçti. Yönetim, site sakinlerinden topladığı 800 imzalı dilekçeyi bir üst yazıyla 1 Şubat 2010 günü Sarıyer Belediye Meclis Başkanlığı’na elden verdi. Site Yönetimi, o günkü Belediye Meclis toplantısı öncesinde Ak Parti, MHP ve CHP gruplarını ziyaret ederek, plan tadilatı dilekçesinin gündeme alınmasını ve destek verilmesini istedi.

Başkan Şükrü Genç‘in yönettiği Belediye Meclisi toplantısının başında, gündem okundu ve CHP grubu tarafından verilen bir önergeyle, Telekom yeriyle ilgili plan tadili istemi gündeme madde olarak eklendi. Bu konuda yapılan oylamaya CHP, Ak Parti ve MHP’li tüm belediye meclis üyeleri kabul oyu kullandı.

Daha sonra gündem maddeleri tek tek görüşülürken, Telekom yeriyle ilgili plan tadili maddesi üzerinde, Gazeteciler Sitesi’ne komşu Cankent’te ikamet eden ve Belediye Meclis Üyesi olan Gökan Zeybek söz aldı. Zeybek, Gazeteciler Sitesi yönetiminin bu yöndeki talebinin haklı bir nedene dayandığını, bu isteğin yerine getirilmesinin Belediye Meclisi’nin görevi olduğunu anlattı.

Görüşmeler sonunda bu plan tadili talebi, gerekli çalışmaların yapılıp, tekrar Meclis gündemine getirilmesi amacıyla oybirliğiyle Belediye İmar Komisyonu’na havale edildi.

İmar Komisyonu da çalışmasını bir ayda tamamlayarak, söz konusu Telekom alanının başka bir alana kaydırılması yönündeki teklifini 5 Mart 2010 günkü Meclis gündemine aldırdı.